Primera sentència que aplica la del TJUE que va declarar el dret del personal interí de les AAPP a percebre una indemnització

La Sala del Social del TSJ de Madrid,  en sentència de 5 d'octubre de 2016, aplica per primera vegada a Espanya la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 14 de setembre de 2016  (assumpte C-596/14) que va declarar que el personal d'una Administració Pública amb nomenament interí que dugui a terme funcions similars a les d'una persona treballadora amb nomenament/contracte fix té dret a reclamar el pagament d'una indemnització per la finalització del seu contracte.

El TSJ de Madrid:

  • D'una banda, confirma la primacia del dret de la Unió Europea i l'aplicabilitat directa de la Directiva 1999/70, tal com va reconèixer el propi Tribunal Suprem en sentència de Ple de 2016.06.08.
  • I d'una altra, fixa per analogia la indemnització que pertoca en aquests casos, i sobre la que no es va pronunciar el TJUE. Considera així que correspon l'establerta per acomiadament objectiu  que és de 20 dies per any treballat, segons el que disposa l'article 53.1.b de l'Estatut dels Treballadors.

Caldrà veure si futures sentències que resolguin casos  semblants confirmaran o no aquest criteri indemnitzatori. I si, com apunten algunes persones expertes en dret laboral, la sentència del TJUE implica la il·legalitat de la diferència de tracte no només del personal amb nomenament interí sinò també de qualsevol contracte temporal.

Si finalment la jurisprudència reafirma els anteriors criteris, la despesa pública que comportaria el cessament  de les persones nomenades temporalment en el nostre sistema educatiu pot generar, afortunadament, un canvi en la legislació, i en l'ús/abús que algunes vegades se'n fa d'ella.

Aquesta notícia ha estat llegida al Diari La Ley del 5 d'octubre de 2016.