La Directiva UE 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, en el marc de la "Unió per a la Innovació"

La Directiva UE 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig relativa als requisits d'entrada i residència dels nacionals de països tercers amb fins d'investigació, estudis , pràctiques , voluntariat, programes d'intercanvi d'alumnes o projectes educatius i col·locació au pair , ha estat publicada al Diari Oficial del 21 de maig de 2016.

Forma part d'una iniciativa anomenada Unió per a la Innovació, que preténla creació d’un Espai unificat Europeu d'Investigació on puguin circular lliurement:

  • Persones investigadores;
  • Coneixements científics;
  • I tecnologia.

Aquest espai ha d'estar obert també a les persones nacionals de països  de fora de la Unió Europea.

Amb aquesta finalitat la Directiva facilita l'admissió d'aquelles persones nacionals de països no pertanyents a la UE que sol·licitin la seva admissió per exercir activitats de recerca, regulant un procediment d'admissió independent del seu vincle jurídic amb l'organisme de recerca d'acollida i no exigint que, a més de l'autorització, hagin de demanar un permís de treball.

Aquesta Directiva introdueix modificacions importants a:

  • La Directiva 2004/114 / CE del Consell, de 13 de desembre de 2004, relativa als requisits d'admissió dels nacionals de tercers països a efectes d'estudis , intercanvi d'alumnes, pràctiques no remunerades o serveis de voluntariat .
  • I a la Directiva 2005 / 71 / CE del Consell, de 12 d'octubre de 2005, relativa a un procediment específic d'admissió de nacionals de tercers països a efectes d'investigació científica.

Aquesta notícia és via el Diari: " La Ley Unión Europea" Núm. 38,  de 30 de juny de 2016.