El TC sentencia que la gestió de les beques és una competència de la Generalitat de Catalunya


El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat un recurs de la Generalitat contra el Reial Decret 1721/2007 sobre la distribució de la quantia variable relatiu a les beques i dicta sentència ordenant a l'Estat Espanyol que traspassi efectivament a la Generalitat la gestió del fons de les beques i les ajudes a l'estudi.
 

La descentralització efectiva d'aquesta competència en mans de l' Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur) es traduiria com a mínim en què els estudiants a Catalunya tindrien l'ingrés de la beca "en el moment de la comunicació de la seva resolució ", ja que aquest organisme " no estaria pendent de la transferència de crèdit per part del Ministeri " .

Llegit al  Diari La Ley, Nº 8788, 22 de Juny de 2016,

1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica