Sentència del TS: la disminució de la natalitat és causa suficient per suprimir un concert educatiu

La Sala del Contenciós - administratiu del Tribunal Suprem (TS) en sentència de 18 maig de 2016 suprimeix una unitat d'educació infantil en un col·legi concertat a l'existir vacants en el públic.

En el raonament de la sentència el TS manifesta:

"No vulnera el dret constitucional a l'educació que com a conseqüència d'una minva del nombre d'alumnes es procedeixi a la modificació del concert en vigor i a una reducció de les unitats concertades."

El TS no manté una doctrina homogènia en aquest tema ja que en anteriors sentències s'havia pronunciat en sentit diferent.  La clau d'aquesta diferència rau segurament en els fets concrets judicialitzats, alguns dels quals poden no constar com a "provats" però afecten el pronunciament judicial en el seu conjunt.

En tot cas,  cal destacar que el TS fa  en aquesta sentència la següent declaració:

"La relació mitjana (alumnes - professor ) , l' ràtio , no constitueix un imperatiu específic i absolut que s'imposi en qualsevol cas. La llibertat d'ensenyament s'ha de cohonestar amb la programació i amb els principis d'eficiència i economia que estableix la Llei Orgànica d'Educació."


Notícia llegida al Diari La Ley , Nº 8786 , Secció Jurisprudència , 20 de juny de 2016, 
 

1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica