UE: el concepte de fill/a en famílies reconstituïdes a efectes d'ajuts

L'advocat del Tribunal  de la Unió Europea  considera que cal aplicar als fills de la parella amb qui es forma una família reconstituïda la definició que fa la legislació comunitària dels fills, això és, " els descendents directes menors de 21 anys oa càrrec i els del cònjuge o de la parella " .
 

Aquesta opinió respon al cas de tres joves als quals Luxemburg va negar beques d'estudi que concedeix als fills dels treballadors fronterers que treballen en aquest país , en considerar que jurídicament no eren " fills" , sinó " fillastres " del treballador.
 

L'opinió de l'advocat general no vincula al Tribunal de Justícia europeu, tot i que en la majòria dels casos el TJUE segueix les seves recomanacions.

Llegit al Diari La Ley, Núm. 8781, de 13 de juny de 2016

Nota: La sentència del TJUE finalment confirma aquesta proposta. Podeu consultar la notícia al següent enllaç de la comunitat virtual:

http://compromesosambleducacio.diba.cat/blogs/2017/02/06/tjue-sentencia-igualtat-entre-fillastres-fillses-propis-als-efectes-de-percebre-aju