La nova "llei de menors" qüestions jurídiques

La Gerència de Serveis d'Educació,  junt a d'altres Gerències de la Diputació de Barcelona,  ha col·laborat en la realització d'una jornada organitzada per l'Àrea d'Atenció a les Persones sobre:

"El nou requisit per a l’accés i l’exercici de professions, oficis, activitats i programes de voluntariat que impliquin el contacte habitual amb menors Sessió d’actualització professional: implicacions per als ens locals de la “nova llei de menors” ".

Aquesta ponència ha anat a càrrec de la Cap del Servei d'Assessoria Jurídica de la Corporació, la  Sra. Susana Sánchez Pérez; i ha estat recollida en un document que acaba de ser publicat a la web.

És un  treball altament recomanable, jurídicament molt rigorós, i  on després de fer una presentació sobre el tema general de la jornada, dóna resposta a les qüestions pràctiques que preocupen al món local i que es van plantejar des de les diferents Gerències, inclosa la de Serveis d’Educació que trobareu al final.

Podeu accedir al seu contingut en el següent enllaç:

http://www.diba.cat/web/aic/butlleti-centredoc-llistat/-/newsletter/38110485/11

1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica