Sentència que declara ineficaç un conveni de cooperació educativa per considerar que existia relació laboral

El Jutjat del  Social núm. 28 de Madrid,  en sentència  de 30 desembre 2015,  declara un Conveni de Cooperació Educativa  jurídicament ineficaç per a la qualificació com a beca de la relació entre les persones que estudiaven formació professional  i  l’empresa on suposadament portaven a terme les pràctiques d’aquesta formació, ja que considera que la relació és de naturalesa laboral, i no educativa.

Per dur a terme aquesta declaració el Jutjat va tenir en compte entre d’altres els següents fets:

  • Les suposades " becàries "  estaven incorporades a l'organització de l'ocupador realitzant tasques molt similars a les de la resta de persones  treballadores.
  • La formació s'impartia on line.
  • El curs va ser realitzat en funció de les necessitats de l'empresa i no en pro de la formació de les estudiants, i no estava vinculat als estudis de formació professional.

La sentència conclou, doncs, que no cal considerar les afectades com a estudiants de formació professional en pràctiques, sinó, en tot cas , com a treballadores en fase de formació, per molt que existís un  conveni de cooperació educativa que etiquetés la prestació com a “beca”.

Aquesta sentència ha estat llegida al Diario La Ley , Núm 8771 , Secció Jurisprudència , 27 de maig de 2016.