Sentència que estableix la responsabilitat del col·legi i de la mare de la noia assetjada per manca de mesures correctores

La Sentència 55/2016, de  18  de Març, de l’Audiència Provincial de Palència (Recurs 57/2016) resulta interessant al meu criteri perquè:

1: Estableix vinculació entre diferents episodis d’assetjament que van tenir lloc en diferents períodes de temps i espais.

2: Fa una interpretació àmplia de l'àmbit acadèmic i inclou com a “context acadèmic”  la sortida del col·legi.

3. Afirma la responsabilitat del centre educatiu però també la de la mare de la noia demandada, “perquè no consta cap prova que hi hagi adoptat alguna mesura  disciplinària, educativa o terapèutica per evitar que la seva filla tingués un comportament inadequat respecte de la filla dels actors”.

Sentència llegida a Diario La Ley, Nº 8765, Secció Jurisprudència, 19 de Maig de 2016, Editorial LA LEY