L’Audiència revoca el sobreseïment per delicte contra la integritat moral a tres educadores per passivitat davant el "bullying"

El tribunal de l’Audiència Provincial de Càceres per interlocutòria de  9 febrer  de 2016 aixeca el  sobreseïment per delicte contra la integritat moral a tres educadores per passivitat davant el "bullying" a un alumne, en considerar que existeixen indicis del delicte en la modalitat de comissió per omissió

" Les responsables del que pogués ocórrer en el Centre , i en particular de la seguretat tant física com anímica dels alumnes, fins al punt que sobre elles pesava un deure de garant que, en aplicació del que disposa l'article 11.a ) CP, podria fins i tot ser generador de responsabilitat penal ... "

Entén també el Tribunal que tenien l'obligació d'actuar davant la manca d'idoneïtat i d'adequació de les mesures que es van prendre per investigar, aclarir i posar fi a la situació que estava patint l'alumne.

" correspon i és deure de la institució escolar detectar aquestes situacions i intervenir de manera eficaç , sobretot si es té coneixement que els fets podien venir succeint des de temps enrere , i la reacció de l'afectat resulta netament simptomàtica d'això , en expressar que no podia aguantar més aquest estat de coses. La tolerància amb els assetjadors ha de ser doncs , zero i per descomptat , evitar escenaris que impliquin una victimització més gran ".

Llegit a Diari La Llei , Nº 8755 , Secció Jurisprudència , 5 de maig de 2016,

1
Etiquetes:
jurisprudència
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica