TC: suspèn la competència de la Generalitat per detenir temporalment la prestació de serveis educatius municipals

El TC ha dictat 4 providències per les què admet a tràmit els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel Govern Espanyol contra diferents preceptes de tres normes aprovades recentment pel Parlament de Catalunya:

  • La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls a l'activitat econòmica.
  • La Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits i de modificació de normes tributàries.
  • La Llei 17/2015, de 21 de juny, d'igualtat efectiva entre dones i homes.


El TC ha acordat la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats (és automàtica  si la invoca el Govern Espanyol, tal i com ha fet (art. 161.2 de la Constitució)).

Pel que fa a l'àmbit localcal prestar atenció especialment a l'art. 19.6 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, abans citat, que estableix una modificació de l'art. 69 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  ja que aquest article ha estat impugnat i conseqüentment suspès. I diu:

  • " La Comissió de Govern Local de Catalunya, d'ofici o a iniciativa d'un municipi, pot identificar mesures de suspensió temporal de la prestació d'activitats i serveis públics atribuïts per una llei sectorial de Catalunya i proposar les accions necessàries per iniciar el procediment de suspensió . »

Aquesta suspensió  és força important ja que la gran majoria de les competències educatives dels municipis estan atribuïdes per normes sectorials catalanes.

Aquesta sentència ha estat llegida al Diario La Ley, Nº 8754, 4 de Mayo de 2016.

1
Etiquetes:
jurisprudència TC
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica