Sentència penal que condemna a 2 anys de presó a una educadora de llar d'infants amb responsabilitat civil Adm.Pública

El Jutjat Penal núm. 2  de Castelló de la Plana,  ha dictat una Sentència el 30 de març 2016, on condemna  a 2 anys de presó a una educadora d'una llar d'infants pública (1 any per cada menor agredit) per haver exercit :

"una acció degradant de forma particularment intensa per la seva dignitat, amb un tracte incorrecte , inadequat i vexatori , de manera reiterada , que va produir un menyscabament en la integritat moral de 2 nens de 2 anys que és qualificada de suficient gravetat per fonamentar la sentència"

El Tribunal admet com a prova una gravació de DVD de la cuidadora feta sense el seu coneixement ni el seu consentiment, perquè considera que el dret a la integritat física i moral  dels menorscom a dret fonamental i Constitucionalment reconegut a l'art. 15 de la Constitució Espanyola ha de primar sobre la suposada violació del dret a la intimitat de l'acusada.

Aquesta sentència resulta també interessant perquè aplica a la cuidadora l'agreujant de superioritat de l'art. 22 del Codi Penal, pel següent:

  • En projectar  la acció sobre nens de molt curta edat
  • Per aprofitar-se de la posició de garant durant el temps en què els nens estan sota la seva cura
  • Per l'espai " tancat " de l'aula
  • I per la situació de desemparament dels menors

Tota vegada que l'educadora va executar els fets amb motiu d'estar exercint aquesta professió en un centre públic dependent d'una Administració Pública, aquesta ha de respondre subsidiàriament de la indemnització establerta en via de responsabilitat civil .


Aquesta sentència ha estat llegida a el Diari La Llei , Nº 8753 , Secció Jurisprudència, 3 maig 2016.