UE: L'acord d'integració laboral per a persones desocupades de llarga durada ha de contenir un pla formatiu individualitzat

El Consell de la Unió Europea, en la Recomanació de 15 de febrer de 2016  (2016 / C 67/01 ) tracta  la integració de les persones desocupades de llarga durada en el mercat laboral.

Entre les mesures que conté es troba la necessitat de formalitzar per escrit un “acord d'integració laboral”  entre una persona aturada de llarga durada inscrita al servei públic d’ocupació que no estigui coberta per la Garantia Juvenil i un punt de contacte únic, amb l'objectiu de facilitar la seva transició al mercat de treball. Aquest acord s’ha de fer abans que  la persona aturada porti com a molt tard divuit mesos a l'atur.

L'acord ha de detallar objectius explícits , el calendari i les obligacions que ha de complir la persona aturada.

Entre les mesures  actives  que ha de complir per trobar feina es troben:

  • Acceptar ofertes de treball adequades i; 
  • Estar present i participar en mesures des d'educació o formació, nova qualificació o ocupació.

Aquesta informació ha estat publicada per La Ley Unión Europea, Nº 35, 31 de Marzo de 2016, Año IV, Editorial LA LEY