EL TC anul·la alguns preceptes de la LRSAL per envair competències de les CCAA

Segons informació publicada en el Diario La Ley el 8 de març de 2016, el Tribunal Constitucional (TC) en ple ha declarat per unanimitat la inconstitucionalitat d’alguns preceptes de la LRSAL( Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local)  en entendre que envaeix  competències de les Comunitats Autònomes.

Aquest pronunciament respon a un recurs d’inconstitucionalitat plantejat per l’Assemblea d’Extremadura que estima parcialment.

El TC només es pot pronunciar sobre els temes plantejats al recurs, per tant no analitza en la seva totalitat la llei, sinó només els articles impugnats. Tot i això, la sentència del TC  és “erga omnes” és a dir que afecta a tothom.

Entre les disposicions que es declaren inconstitucionals, destaquen en el nostre àmbit aquestes:

  • La que preveu la supressió de les entitats locals menors ja constituïdes que no presentin els seus comptes a la CCAA o a l’Estat Espanyol.
  • La prohibició imposada a les CCAA d’atribuir als ens locals serveis d’assistència social i atenció primària, ja que és una competència de les CCAA i són elles les que ho han de regular.
  • L’anomenada “clàusula de garantia”: un sistema de compensació financera que permet a l’Estat Espanyol, sense ser creditor, aplicar retencions a les CCAA quan aquestes incompleixin  les seves obligacions de pagament front els ens locals.

En l’àmbit educatiu, l’article publicat al Diario La Ley diu textualment:

“ la resolución apunta que la norma incurre en “una evidente antinomia” en lo que afecta a los servicios educativos ya que impone a las CCAA “obligaciones de signo opuesto”. Es decir, obliga a la vez a centralizar y descentralizar esta cuestión”

Caldrà esperar a futurs pronunciaments per veure  com es pronuncia  el Tribunal de forma explícita sobre les competències locals del sistema educatiu, i per veure anul·lats segurament molts altres preceptes de la LRSAL.

1
Etiquetes:
jurisprudència
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica