El Tribunal Suprem anul·la la clàusula d’un conveni col·lectiu que va establir una retribució menor en la contractació de joves

La Sentència del Tribunal Suprem, Sala 4a, de 25 de novembre de 2015 analitza una clàusula del Conveni Col·lectiu del sector de les Col·lectivitats de Catalunya, on s’establia un salari inferior pels menors de 35 anys, sempre que la  taxa d’atur general fos superior al 15% i continués la situació de crisi econòmica.  Aquest salari disminuït només es podia pagar durant 3 anys, i formava part d’un paquet de “mesures de foment de l’ocupació”.

 El Tribunal considera que si bé és lícita  i no discriminatòria  una regulació retributiva del treball diferenciada en base a la data d’ingrés a l'empresa, cal sempre una justificació suficient basada en dades objectives concretes. La previsió d'aplicació d'un diferent nivell retributiu basada en la persistència d'una situació de crisi, que afecta a la desocupació en general i no només  a l’atur juvenil, no justifica una retribució inferior per a les persones de menys de 35 anys.

Aquesta resolució judicial pertany pròpiament a l’àmbit laboral però vull compartir-la  amb vosaltres perquè entenc afecta l’àmbit educatiu més específic de la formació ocupacional, on la formació i el treball són canals bidireccionals i es troben interconectats. 

La considero interessant perquè en el seu pronunciament:

  1. Deixa clar que no tot s’hi val en la contractació dels joves (menors de 35 anys) tinguin la formació que tinguin.
  2. Estableix que el menor salari establert com a mesura de” foment de l’ocupació” en realitat podria produir uns efectes contraris.

Aquesta sentència la vaig llegir i la  podeu consultar al Diario la Ley Núm 204774/2015.