Santa Coloma de Gramenet - Passos de vianants més segurs per a nens i nenes amb trastorn de l'espectre autista

Es tracta de pictogrames (símbols) pintats sobre els passos de vianants, que es troben en els entorns dels centres educatius i punts d'alt trànsit de vianants. Els pictogrames mostren als menors quan es pot creuar el carrer i quan és perillós. Aquests permeten associar el senyal amb l'acció i mostren les diferents situacions que es poden produir. L’objectiu és oferir la màxima seguretat en l'acció de creuar el pas de vianants, fet que suposa un nou avanç cap a una ciutat més accessible i inclusiva.[+]

1
Grups de treball:
Educacio Diba