Consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa