Consulta prèvia de la Generalitat a la modificació del decret d'admissió de l'alumnat als centres educatius sufragats amb fons públics