Aprovació del preu màxim del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018/19