Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (VIII). Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals.