Concepte i fonaments d'un sistema educatiu avançat