El Departament d’Ensenyament aprova la definició de la Competència digital docent