285 directores d'escoles bressol municipals, formades per la Diputació de Barcelona