S’aprova la compatibilitat laboral dels empleats públics de Catalunya perquè puguin formar i avaluar en l'àmbit del reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.