Aprovat el Pla d'acció 2016-2017 del Pla Territorial Educatiu "Lluçanès territori educador"