1a sessió sobre: "La planificació educativa municipal: un mecanisme d'equitat i cohesió social"