La lluita contra l'abandonament prematur de l'educació i la formació a Europa: estratègies, polítiques i mesures.