Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (IV). Eines i estratègies per a la millora de la gestió de les EMM: oferta, clima del centre i organització.