Curs "Estratègies per l’èxit educatiu des de l’àmbit local". Resum de les idees clau i conclusions