Formació en GWIDO, eina de gestió d'escoles de música