Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (II). Estratègies per l'èxit educatiu des de l'àmbit local.