El Parlament aprova la Llei de formació i qualificació professional de Catalunya