Les cooperatives escolars del projectes de CuEmE tenen un hashtag al twitter de Diputació