Les Escoles d'Adults municipals de la demarcació de Barcelona impulsen una xarxa de formació i orientació al llarg de la vida