Més del 60% de directores/ors d'escoles bressol municipals s'han format amb la Diputació