Hem d'aconseguir que els infants s'impliquin en la gestió pública