Important augment de la demanda d'activitats de suport educatiu a les famílies