El Grup Impulsor del PEC d’Esplugues de Llobregat rep formació a mida