Els graduats en formació professional estan menys exposats a l'atur que la mitjana de joves entre 16 i 24 anys