Sabadell - La celebració del DUDI s’adapta a l’estat d’alarma