Sant Feliu deLllobregat - Ajuntament i comunitat educativa tracten les mesures per un inici segur a les escoles