Sant Boi de Llobregat - Pla de xoc per a l'inici del curs escolar