Rubí - Ajuntament i centres treballen conjuntament la tornada segura a l’escola