Igualada - Les escoles d’Igualada estan preparades per afrontar aquest curs