Vic - Les Escoles Bressol Municipals comencen el curs