Terrassa - L’Ajuntament proporciona material escolar bàsic per l’alumnat de primària que ho necessita