Seguretat

Qüestionari d’Autoavaluació EDURISC (Q-EDURISC)

Ha estat presentat el Qüestionari d’Autoavaluació EDURISC (Q-EDURISC), eina que permet conèixer el Nivell de Seguretat Integral (NiSI) dels centres educatius en relació a trenta sis àmbits de seguretat.

En el díptic adjunt es poden consultar  les principals característiques de Q-EDURISC, a més a més de trobar els enllaços adients per a més informació