projecte educatiu

Ciutats educadores que garanteixin un projecte educatiu de qualitat i accessible per tots - J. Plana

En Jordi Plana, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom», planteja com a repte principal de l’educació, aconseguir ciutats educadores. Per a això cal assegurar la formació al llarg de tota la vida i de qualitat, per a tothom. Encara hi ha massa joves que abandonen prematurament l’etapa escolar i s’enfronten a la vida adulta sense les competències necessàries.

Reforçar el sistema educatiu és important a tots els nivells. Una via és reforçant l’àrea de l’orientació i per a això cal definir quins són els actors i quines són les seves funcions, ja que es requereix la implicació de les escoles, les famílies i els Ajuntaments. Ens calen ciutats educadores que situïn la persona al centre del procés d’aprenentatge i ofereixin noves oportunitats, sobretot, a aquelles persones que no les han tingut. 

See video

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a contribuir al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO.

IV Mostra d'Entitats de Begues

Aquest diumenge 25 de setembre tindrà lloc la Mostra d'Entitats i la Fira d'Artesania 2011 de Begues, que compta amb la col·laboració dels membres del PEB. Llegiu la notícia.

n/d