Preinscripció i matriculació

Aprovació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2016/17

Per RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, publicada al  DOGC Núm. 7073 - 7.3.2016, s’han aprovat per al curs 2016-2017 les normes de preinscripció i matrícula  d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius sostinguts amb fons públics. I més concretament en els següents ensenyaments: