Plans Locals d'Educació

Martorelles i Sant Climent de Llobregat ja disposen de plans educatius

Els ajuntaments de Martorelles i Sant Climent de Llobregat han elaborat, amb el suport tècnic de la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona, els seus respectius plans locals d'educació. Aquests documents permeten definir les línies estratègiques de política educativa que s'hauran de portar a terme els propers anys per articular prioritats, línies de treball i accions de millora de l'educació.

 Aquests documents inclouen un informe de dades sociodemogràfiques, escolars i de recursos educatius, una diagnosi, un pla d'acció i una guia de recursos educatius locals.

Veure notícia original