Pla de manteniment

Ús segur dels equipaments docents municipals

Al 2014 la Diputació de Barcelona, a través d'Educació, ha lliurat 13 plans inicials de manteniment d'equipaments docents municipals. Aquests plans són un suport per mantenir en bon estat de conservació els edificis i garantir-ne l'ús segur.

Veure notícia original

Santa Fe del Penedès rep el pla de manteniment de les seves escoles

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès l'Auditoria tècnica i el Pla de manteniment del CEIP i Escola Bressol 'Les Moreres'. 

Veure notícia original.